Energieneutraal Diemen

"Anne is in staat om plannen, ideeën en suggesties, rijp en groen, om te zetten in concrete projecten die ze vervolgens gestructureerd en projectmatig aanpakt. Zij kan daardoor heel goed idealisme omzetten in pragmatisme. Maar bovenal is Anne een heel fijn persoon om mee samen te werken." Martin Cornelissen, Hoofd Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, gemeente Diemen.

Interim coördinator energieprojecten.

Gemeente Diemen (sep 2012 – heden).

Project Zonnepanelen in Diemen

 

Ondersteunen wethouder Milieu en de manager Ruimtelijke Ontwikkeling bij het omzetten van de ambitie om regionaal energieneutraal te worden in 2040, naar vernieuwende projecten, processen en communicatiecampagnes. Samen met de diverse stakeholders en gemeenten uit de regio, in beweging brengen van burgers; corporaties, projectontwikkelaars, bedrijven en de gemeente zelf om met energiebesparing en duurzame energie aan de slag te gaan.

Projecten: koploperproject duurzaam MKB; interne duurzaamheidscampagne; communicatie over groepsaankoop zonnepanelen voor particuliere woningeigenaren (foto); ontwikkelen aanpak en communicatie groepsaankoop isolatie voor particuliere woningeigenaren; business cases zonnepanelen op bedrijfspanden; onderzoek duurzame energievoorziening Holland Park; stimuleren zonnepanelen op daken van huurwoningen en flats van corporatie; faciliteren vve’s bij plaatsen zonnepanelen; vorm en inhoud geven aan energieneutrale en circulaire gebiedsontwikkeling.

 

CO2-neutraal Heerhugowaard

"Anne is een zeer snelle en gestructureerd werkende professional die in staat is om – op een hoog niveau- een Beleidsnota Duurzaamheid in korte tijd op uitstekende wijze te realiseren en vastgesteld te krijgen." Joost den Hertog, Sectordirecteur Stadsontwikkeling, Gemeente Heerhugowaard

Ad interim programmamanager duurzaamheid

Gemeente Heerhugowaard (aug. 2007 – juni 2008).

CO2 neutraal heerhugowaard

 

Samenstellen Beleidsplan Duurzame Ontwikkeling 2008-2012. Onderdeel van dit beleidsplan was een door een energieadviesbureau opgestelde Roadmap  naar een CO2-neutraal Heerhugowaard. Samen met alle betrokken interne medewerkers en externe stakeholders opstellen beleidsplan en maken van een filmpje erover. Zorgen voor bestuurlijk draagvlak voor het plan, o.a. met een raadsinformatiebijeenkomst en met een themabijeenkomst voor B&W en MT, zorgen voor vaststelling van het plan door het college van B&W. 

 

Tot uitvoering brengen klimaatplan

Stadsdeel Bos en Lommer

(maart 2005 – mei 2006)

Blije wethouder voormalig stadsdeel Bos en Lommer na plaatsing zonnepanelen op stadsdeelkantoor.

Blije wethouder voormalig stadsdeel Bos en Lommer na plaatsing zonnepanelen op stadsdeelkantoor.

Tot uitvoering brengen van de volgende projecten: begeleiden energieonderzoek voor duurzame renovatie HTS; coördinatie energiebesparing op basisscholen; coördinatie energie monitoring gemeentelijke gebouwen; organiseren cursus controleren energieprestatie nieuwbouw voor afdeling bouwtoezicht; subsidieaanvraag voor VVE voor plaatsen dubbelglas bij 135 woningen en de plaatsing van 56 zonnepanelen op het stadsdeelkantoor.

Share: